Дарители и Партньори

Ако желаете да станете партньор или да дарите на Българския Културен Институт Лондон, моля, изпратете ни е-мейл. Пълна информация ще бъде публикувана скоро.

Благодарим Ви за вашата подкрепата!

Искаме да благодарим на всички наши дарители и партньори за невероятната им подкрепа:

+Donors
bulgaski
Tel: 0800 11 88 99
E-mail: info@levenes.co.uk
Ashley House, 235-239 High Road,
Wood Green, London, N22 8HF

elextro

Tel: +359 (0)2 9327 501
E-mail: office@emholding.bg
15 Moskovska Street,
Sofia, Bulgaria, 1000

levenes
Tel: 0845 130 1114
E-mail: res@balkanholidays.co.uk
Sofia House, 19 Conduit Street,
London, W1S 2BH

bulgarianfood
Tel: 0208 591 7898
E-mail: ventexbg@btinternet.com
11 А Garman Road
London N17 0UR