Меморандум за българо-британско сътрудничество подписан между националните библиотеки на България и Обединеното кралство

Меморандум за българо-британско сътрудничество подписан между националните библиотеки на България и Обединеното кралство
26 юни 2014, Лондон

На официална церемония в сградата на Британската библиотека в Лондон бе подписан Меморандум за сътрудничество между Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“ и Британската библиотека. Меморандумът предвижда реализирането на широк кръг от дейности, сред които обмен на информация относно притежавани от двете институции документи, свързани с българската и британска култура, както и културно-историческото наследство.
Като важен елемент от Меморандума също така е предвидено прилагането на общи усилия за реализиране на бъдещ проект между двете библиотеки за издиране и изследване на неизвестни досега документи и стари публикации, свъзрзани с културата и историята на двете страни за периода 17 в. – края на 19 век. Проектът ще се реализира през периода 2015-2019 г. и първият му е етап ще приключи с изложба на славянски ръкописни паметници от ББ , експонирани в НБКМ.
От българска страна Меморандумът за сътрудничество бе подписан от професор Боряна Христова – директор на Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, а от британска от Кристиян Йенсен – ръководител на отдел „Колекции и курация“ от името на управителния съвет на Британската библиотека.
От българска страна на церемонията присъстваха , посланик Константин Димитров, Светла Дионисиева- директор на БКИ Лондон, Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет (СОС), Ирина Йорданова – председател на ПК по европейска интеграция и връзки с гражданското общество към СОС, дипломати от посолството в Лондон. А от британска страна освен г-н Йенсен, присъстваха г-ва Жанет Змровек, ръководител на секция Европейски изследвания и експерти от специалните колекции на библиотеката.
„Успешното договаряне и подписване на този Меморандум е първият подобен проект в историята на българската наука и култура”. Това заяви професор Боряна Христова след продължилата повече от час церемония в Лондон.

photo 3
photo 2
photo 1
photo 5
photo 4
DSC_3134
DSC_3130

No Comments Yet.

leave a comment