За България

География

Часова разлика
GMT+2

Парична единица
Български Лев (BGN)

Език
Официалният език е български и на него общува почти 85% от населението.

Релеф
Релефът на България е разнороден. Редуват се зони с висок и нисък пейзаж, които пресичат цялата страна от изток на запад. Планинските масиви на Стара Планина, Пирин, Родопите и Рила (връх Мусала е най-високата точка на Балканския полуостров, 2925 м) заемат голямата част от страната.

Климат
Страната се намира в континенталния средиземноморски климатичен регион. Стара Планина е една граница, която разделя страната на две климатични зони – континентална на север и средиземноморска на юг. В равнините средните температури за януари варират от -10 до 2 °C, юли +25 °C. средногодишните валежи са от 450 мм в равнините и до 1300 мм в планините.

Население
7.9 млн. души (2010).

Столица
Град София съществува от VII в., но в началото е носел други имена – Сердика и Триадица. Сегашното си име София градът е получил в края на ХIV в.

София е 12-тият град по големина в Европейския Съюз, с насаление на 1.27млн души.

Важни Дати

3 март
Ден на Освобождението на България от османско иго – Национален празник на Република България
1 май
Ден на труда и на международната работническа солидарност
6 май
Гергьовден, Ден на храбростта и на Българската армия
24 май
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
6 септември
Ден на Съединението
22 септември
Ден на Независимостта на България
1 ноември
Ден на народните будители – неприсъствен за всички учебни заведения
24, 25 и 26 декември
Рождество Христово (Коледа)
Великден
четири дни (от петък до понеделник) около датата на Възкресение Христово

История

България е с много древна и богата история. В тази малка страна, на прага на Европа и Азия, са поставили своя отпечатък почти всички велики култури на древността. Траки, гърци, римляни, византийци, Османската империя – всички те са оставили след себе си безброй паметници – гробници, крепости, храмове и джамии.

Прабългари
Създателите на съвременна България са прабългарите и името им е запазено от векове наред. Българската история може да се проследи още от древни времена (първото хилядолетие преди Христа). Прабългарите принадлежат към кавказката част на най-голямото индо-европейско семейство. На Балканския полуостров те са дошли от Централна Азия. Като високо организирана обществена формация, прабългарите за дълго време са били определящ културен фактор в средноазиатските територии. Централизирана по структура, държавата е поддържала високи за времето си познания в областта на философското възприемане на света, публичната администрация, социалното устройство, военното изкуство, писмеността, езика, и строителството.

ЮНЕСКО признава календара на древните българи като един от най-добрите в света, тъи като по начин на измерване, дори е по-точен от Григорианския календар.

Религия

По-голямата част от населението, 82.6% са източноправославни християни (принадлежащи към Българската православна църква), 12.2% са мюсюлмани, 0.6% са католици и 0.5% са протестанти.

Политика

Политическа система
България е парламентарна република, с основен закон Българската Конституция, която е основана на принципите за разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна. Главните държавни институции в България са: Народно Събрание, Президент на Републиката, Министерски Съвет и Конституционен Съд. Върховната власт в страната е законодателната. Тя се упражнява от Парламента (Народното Събрание).

Култура

Богато и разнообразно е културното наследство в българските земи. Населени от праисторически времена, те пазят трайни следи от различни епохи с богати традиции. Географското разположение на България обяснява преплитането, смесването и взаимодействието на различните култури, обичаи, религии, племена и народи, които са живеели тук и обработвали земята.

Сред най-ценните находки открити по
българските земи, е културното наследство на
траките, сътворили невероятни художествени и
архитектурни шедьоври. Тракийското изкуство,
което минава през дълъг и сложен път на
развитие, е оставило забележителни
съкровища, гробници, храмове, светилища,
градове.

Българската Роза
По целия свят е известна българската роза, която расте в едно от най-красивите места на България – Долината на розите. Това цвете е един от символите на страната. На нейна основа се произвеждат козметика, парфюми, сладко от рози, розов ликьор и розов мед.

Отношения

Това, което си струва да се знае за българите, е че са много приятелски настроени и гостоприемни. Те са любезни и внимателни, обичат да помагат и да се забавляват.

Туризъм

Основните предимства на българския туризъм са красивата и разнообразна природа, безопасността, здравословния климат, богатото културно-историческо наследство и опазените традиции, обичаи и фолклор.

Най-известните морски курорти
Слънчев Бряг, Златни Пясъци, Елените, Несебър, Албена, Поморие, Созопол, Дюни и други.

Най-известните ски курорти
Банско, Боровец и Пампорово.