Библиотека

Българският културен институт в Лондон разполага с българска библиотека и читанлня. Проектът е с цел да улесни използването на българска справочна и художествена литература от наши сънародници и широката публика във Великобритания.

Друга главна цел на проекта е даване на възможност на българските издателства да представят своята продукция зад граница.

Читалнята предоставя възможност на всички желаещи да използват наличните материали в спокойна и приятна обстановка.

Работното време на библиотеката и читалнята е от 9 часа до 18 часа от понеделник до петък.