За нас
PRESS ENTER TO SUBSCRIBE

Български културен институт Лондон (БКИ Лондон) е официалната българска организация във Великобритания под ръководството на Министерство на културата на Република България, която популяризира българската култура, изкуство, език и културно-исторически туризъм.

Институтът е създаден, за да участва във всякакви форми на сътрудничество и партньорски дейности и проекти. Потенциалните партньори варират от правителствени институции и агенции до неправителствени организации, компании и отделни творци. Голяма част от дейността на Института е ориентирана не само към българската общност, но и към тези, които живеят във Великобритания и се интересуват от културата и историята на България.

Посветен на обогатяването на знанието и достойното оценяване на българската култура, Български културен институт Лондон организира и подкрепя широк спектър от иновативни програми, включително популяризирането на българските творци и изкуство във Великобритания.

Основната цел на Института е да привлече вниманието, както към великите постижения в необятната българска културна история, така и към тези съвременни творци и изпълнители, които създават нови и оригинални творби. БКИ Лондон цели още да поощрява сътруничеството между българите и британците на персонално, институционално или национално ниво.

В настоящия момент нашата работа включва разработването на няколко културни програми и партньорства, като стремежът ни е да се окуражи потапянето в разнообразието на българската култура чрез различни форми на творчество и подобни занимания. Те влкючват театър, филми, музика, изобразително изкуство, литература, етнографско наследство, интерактивни семинари и курсове, дискусии и други.

За повече информация, предложения и коментари можете да се свържете с нас на имейл: office@bcilondon.co.uk или да посетите нашата Фейсбук страница: https://www.facebook.com/bcilondon